ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Adam Akademi Hakkında

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanır. Dergide Türkiye’nin ve dünyanın tarihi, güncel ve gelecekle ilgili problemlerini özgün bir bakış açısıyla değerlendiren bilimsel yazılara yer verilir. Dergiye gönderilecek yazılarda alanında bir boşluğu dolduracak özgün nitelikte ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış ve yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması şartı aranır. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiriler, bu durum açıkça belirtilmek şartıyla kabul edilebilir.

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

ADAM AKADEMİ;

tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir.