Alim ADAM


YER: Hamamönü, ADAM 

ZAMAN: 19:00 

AÇIKLAMA:

Muhterem ADAM Dostları,
ADAM bünyesinde yapılan ilmi faaliyetler 2006 yılından bu yana artarak
devam etmektedir. İslam Kültürü ve İslami İlimler konusunda insanımızın
açlığını gidermek ve genç nesle dezenformasyonun had safhaya ulaştığı böyle
bir zamanda bilgileri kaynağına inerek öğrenme fırsatı sağlamak amacıyla "Alim...
ADAM” isimli eğitim programını, geçtiğimiz akademik yılda başlatmış ve ilk
dönem öğrencilerimizle verimli bir eğitim yılı geçirmiş bulunuyoruz. Dört yıl
sürecek program boyunca okutulacak dersler/kitaplardan bazılarını e-posta
ekinde bulabilirsiniz. Alim ADAM Programına 2013-2014 Akademik yılı için
öğrenci başvurularımız başlamıştır. Tamamen ücretsiz olacak programa
katılacak kişilerde aranacak asgari özellikler; yetenek, konuya ilgi, sebat, gayret
ve ciddiyet olacaktır. Katılımcılar programı sonuna kadar takip etmekle
yükümlüdür. Başvuruda bulunacak adayların, mesleklerine bakılmaksızın, en az
yüksek lisans öğrencisi ya da mezunu olması gerekmektedir. Dersler hafta içi
mesai saatleri sonrası ve hafta sonu Hamamönü, ADAM Vakfı binasında
yapılacaktır.
● BAŞVURU FORMU İÇİN; www.adam.org.tr/alimadam
● SON BAŞVURU TARİHİ : 14 EYLÜL 2013 CUMARTESİ SAAT 19:00
● MÜLAKATA GİRECEK ADAYLARIN AÇIKLANMASI :
16 EYLÜL 2013 PAZARTESİ SAAT 19:00
WWW.ADAM.ORG.TR ADRESİNDEN AÇIKLANACAKTIR.)
● MÜLAKAT TARİHİ : 18 EYLÜL 2013 ÇARŞAMBA
● MÜLAKAT YERİ : ADAM Vakfı, Hamamönü

ALİM ADAM PROGRAMINDA DÖRT YIL BOYUNCA OKUTULACAK DERSLER VE
KİTAPLARDAN BAZILARI
● Modern Arapça (Durûsu’l-Luğati’l-Arabiyye) (4 cilt)
● Klasik Arapça (Emsile, Binâ, Maksûd, İzzî, Avâmil, İzhâr)
● Tecvid
● Mantık, Vaz, Adab
● Katrü’n Nedâ
● İslami İlimlere Giriş
● İslami İlimler Metodolojisi
● Kudurî
● Nesefî
● Telhis
● Akaid Metinlerinden Seçmeler
● İslam Tarihi
● Batı Düşünce Tarihi
● Klasik İslam Düşüncesi
● Osmanlıca
● Tefsir Metinleri (Celaleyn, Nesefi, Beydavi, Keşşaf)
● Davud-i Karsî (Usul-i Hadis)
● Kuşeyrî
● Osmanlı Düşüncesi
● Şerhü’l Akaid
● Menar
● Kütüb-i Sitte’den Seçmeler
● Çağdaş İslam Düşüncesi
● Hidaye
● Hidayetü’l Hikme
● Metinlerle Tasavvuf Düşüncesi
● Türk Modernleşmesine Farklı Bakışlar
● Hukuk Felsefesi
● Hatıratlarla Yakın Tarih
● Farsça
● Uygulamalı Fıkıh (Çağdaş Örneklerle Fetva Usulü)
● Tefsir Usulü