‘Uluslararası İlişkiler ve İslam’ Okuma Grubu


ADAM

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

‘Uluslararası İlişkiler ve İslam’ Okuma Grubu

 

Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM), Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü olarak 2015-2016 eğitim yılı bahar döneminde gerçekleştirilecek ‘Uluslararası İlişkiler ve İslam’ okuma grubunun temel amacı, uluslararası ilişkileri tarihi ve güncel boyutlarıyla muhtelif şekillerde ve derecelerde etkileyen İslami anlayış ve yaşayışların küresel, bölgesel ve ülkesel seviyelerde uygulanan politikalardaki yerini tesbit etmek ve İslami anlayış ve yaşayışların uluslararası ilişkilerdeki etkilerini küresel politik coğrafyadan farklı örnekler ile karşılaştırmalı olarak incelemektir. 10 hafta sürecek okuma grubunda, uluslararası ilişkilerde devlet, sekülerleşme/dindarlaşma, şiddet ve güç kullanımı, insani ve toplumsal güvenlik, barış ve barış inşası, küreselleşme ve ulusötesileşme, insani ve iktisadi kalkınma, toplumsal hareketler, azınlıklar, özgürlük ve insan hakları ile uluslararası ilişkiler teorileri gibi konular çeşitli İslami anlayış ve yaşayışlardan örnekler ile ele alınacaktır. ‘Uluslararası İlişkiler ve İslam’ okuma grubuna, üniversitelerin sosyal bilimler alanındaki bölümlerinden, yüksek lisans ve doktora yapmakta olan öğrenciler başvurabilirler. ‘Uluslararası İlişkiler ve İslam’ okuma grubu, Cumartesi günleri 10:00-12:00 saatleri arasında, Altındağ/Hamamönü’nde yerleşik ADAM Külliyesi’nde yapılacaktır.

 

İlgili Tarihler

*Son başvuru tarihi : 5 Şubat 2016 Cuma, Saat 23:59

*Mülakata girecek adaylara e-posta ile haber verilmesi : 6 Şubat 2016 Cumartesi

*Mülakat tarihi ve yeri : 13 Şubat 2016 Cumartesi Saat 10:00, ADAM Külliyesi

*Okuma grubuna seçilen öğrencilere e-posta ile haber verilmesi : 20 Şubat 2016 Cumartesi

*Okuma grubunun ilk dersi : 27 Şubat 2016 Cumartesi saat 10:00

Başvuru Formu için: http://goo.gl/forms/99eVt1UTXL