Medeniyet Klasikleri Okumaları


ADAM Medeniyet Klasikleri

İbn Haldun – Mukaddime


Prof. Dr. Mustafa Orçan

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Sosyoloji Bölüm Başkanı

 

‘Medeniyet Klasikleri’ programı kapsamında okunacak ilk kitap, İbn Haldun’un Mukaddimesi’dir. Mukaddime ünlü Müslüman devlet adamı, âlim, tarihçi, zamanında pek ender rastlanır bir şekilde kendi hayatını yazan mütefekkir İbn Haldun’un 1377’de kapsamlı bir dünya tarihine giriş olarak yazdığı değerli eseridir. Tarih, sosyoloji, felsefe, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi alanlarında kendi zamanını aşan ve günümüze ışık tutan Mukaddime, farklı mevzularda ayrıntılı bilgiler sunmasına ilaveten, kendi içinde bir bütün oluşturma özelliğiyle akademik cazibesi günümüze kadar devam etmiş müstesna bir eserdir. Çözümleyici perspektifinin genişliği ve tazeliği, insanın sosyal yaşantısının toplu bir görünüşünü ve toplumsal örgütlenmenin biçimlerini kendine has bir anlayışla ortaya koyması bakımından tarihte olduğu gibi günümüzde de tarihçilere ve siyaset bilimcilere öncülük etmektedir.

Mukaddime’nin sözlük anlamı ‘giriş’ demektir. İnsanın politik ve toplumsal örgütlenmesinde meydana gelen değişikliklerin bir modelini ortaya çıkarmak için kaleme alınmış ilk kapsamlı çaba olarak kabul edilebilir. Akılcı yaklaşımı, çözümleyici yöntemi ve ansiklopedik ayrıntılarıyla geleneksel tarihçilikten büyük oranda bir kopmayı temsil eden Mukaddime, devrinin alışılagelmiş kavram ve kalıplarını yeniden yorumlayarak, yalnızca olayları tahkiye etmesinin ötesinde tarihin nazari bir açıklamasını, bir bakıma tarihin felsefesini bulmaya çalışır.

Mukaddimeokumasına başlamadan önce, metin üzerinde yapılacak müzakerelerin daha iyi anlaşılabilmesi gayesiyle, İbn Haldun’un doğduğu, yetiştiği ve yaşadığı çevre ile devrin siyasi ve sosyo-ekonomik şartları gibi önemli dinamikleri anlamak adına, okumalara İbn Haldun’un Dergah Yayınları’ndan çıkan Bilim ile Siyaset Arasında Hatıralar–İbn Haldun adlı otobiyografisinden başlanacaktır.[1]  Daha sonra, Prof. Dr. Süleyman Uludağ tarafından çevirisi yapılan ve Dergah Yayınları tarafından basılan iki ciltlik Mukaddime’den okumalar devam edecektir.[2]

Okumalar, Pazartesi günleri, 17:30-19:30 saatleri arasında Hamamönü’nde yerleşik ADAM Külliyesi’nde yapılacaktır.

 

Online Başvuru Formu için: http://goo.gl/forms/9S9rt2CF44

 

İlgili Tarihler

*Son başvuru tarihi: 21 Eylül 2015, Pazartesi, Saat 23:00

*Mülakata girecek adaylara e-posta ile haber verilmesi: 23 Eylül 2015, Çarşamba

*Mülakat tarihi ve yeri: Mülakata girecek adaylara e-posta ile bilgi verilecektir.

*Okuma grubunun ilk dersi: 5 Ekim 2015, Pazartesi, Saat 17:30