ADAM İslam İktisadı Atölyesi


 ADAM - İslam İktisadı Atölyesi

İslam, hayatın bütününü kapsayan bir sosyal düzeni kendi bünyesinde barındırmaktadır. Bu sosyal düzenin kendi içinde siyasi, ekonomik ve toplumsal tarafları vardır. Bu alt alanları şekillendiren düzenlemelerin her biri Yüce Allah tarafından; insanlığın dünyada refah ve adalete, Ahiret’te ise felaha ulaşması üzerine tasarlanmış ve Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) tarafından bizlere detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

İktisat; insan davranışlarını üretim, tüketim ve dağıtım ilişkileri açılarından inceler. Bu bağlamda insanın ihtiyaçlarını karşılamada yapılan her türlü faaliyeti içerir. Allah’ın, insanlığa ihtiyaçlarını gidermeleri için emanet etmiş olduğu kaynakların işleniş, üretim, dağıtım ve tüketim süreçlerinin içinde bulunulan toplumun yapısına ve dünya görüşüne göre değiştiği yadsınamaz bir gerçektir. Yani her alem tasavvurunun/dünya görüşünün kendine göre bir iktisat anlayışı/paradigması ve dolayısıyla kendine has bir ekonomik sistemi olabilir. Derinlemesine incelendiği zaman İslam’ın dünya görüşü, değerler sistemi, aksiyom ve kurumlar bakımından iktisadi anlamda zengin bir potansiyele sahip olduğu rahatlıkla fark edilecektir. Fakat uygulanan bir ekonomik sistem oluşturabilme serüveninde sistemin işleyiş prensipleri ve metodolojinin sistematik olarak oluşturulması gerekmektedir.

Bütün bunlar ışığında son yüzyıllarda dünyanın içinde bulunduğu ekonomik buhranların, fakirliğin, Allah tarafından emanet edilen kaynakların dağıtım ve bölüşümündeki adaletsizliğin, gelişmişlik düzeyi algısının ve iktisat biliminin benimsediği maddeye indirgenmiş mekanik yaklaşımın sonuçları insanlık tarafından acı bir şekilde tecrübe edilmektedir. İşte tam bu noktada iş, İslam’ı ekonomik hayata “hakim kılarak” dünyanın uzun zamandır fazlasıyla ihtiyaç duyduğu düzeni tesis etmek isteyen İslam ekonomistlerine/iktisatçılarına düşmektedir.

 

  • ADAM İslam İktisadı Atölyesi 1 yıl sürecek bir program olarak tasarlanmıştır. Bu açıdan katılımcılardan, derse katılım ve düzenli çalışma/okuma hususunda disiplin ve ciddiyet göstermeleri beklenmektedir.
  • Programın amacı nicelikten ziyade, nitelikli İslam ekonomistlerinin yetişmesine katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda lisans, yüksek lisans ve doktora aşamasındaki adaylar programa başvurabileceklerdir.
  • Programın ilk döneminde “İslam İktisadı’na Giriş I” ve “İslam İktisadı Düşüncesi” dersleri; ikinci döneminde ise “İslam İktisadı’na Giriş II” ve “İslam İktisadı Hukuku” derslerinin verilmesi planlanmaktadır.

 

Dersler:

 

I. Dönem

1)      İslam İktisadı’na Giriş I (Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

         (Ders Asistanı: Cem Korkut, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

2)      İslam Mali Hukuk Tarihine Giriş (Doç. Dr. Abdurrahman Candan, Diyanet İşleri Başkanlığı)

         (Ders Asistanı: Yunus Emre Aydınbaş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

 

II. Dönem

1)      İslam İktisadı’na Giriş II (Prof. Dr. Mehmet Bulut, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi)

         (Ders Asistanı: Cem Korkut, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

2)      İslam İktisadı Hukukuna Giriş (Doç. Dr. Abdurrahman Candan, Diyanet İşleri Başkanlığı) 

         (Ders Asistanı: Yunus Emre Aydınbaş, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi)

 

Başvuru Hakkında:

  • Program erkeklere mahsustur.
  • Dersler Cumartesi günleri 08.30 - 12.00 arasında yapılacaktır.
  • Başvurular 23 Ekim 2016 Pazar günü Saat 23:00'de sona erecektir.
  • Başvuru sonuçları ile ilgili adaylara e-posta aracılığıyla ulaşılacaktır. 
  • Dersler ADAM Vakfı Hamamönü Yerleşkesi’nde yapılacaktır.
  • Başvuru formu için lütfen aşağıdaki bağlantıyı kullanınız:

https://goo.gl/forms/MozPBlC7UsyyuRvh1