Felsefe Okumaları


ADAM

Akademik Araştırmalar Koordinatörlüğü

Felsefe Okumaları

 

Gerek Sosyal Bilimlerin, gerekse Doğa Bilimlerinin başlangıç noktası olarak kabul edilen felsefe, insanoğlunun ilmi çalışmalarında elzem bir yer tutmaktadır. Felsefe, bir benzetme yapmak gerekirse denilebilir ki, diğer bilimlerin dallarını oluşturduğu bir ağacın gövdesini oluşturmaktadır. Dolayısıyla hangi bilim dalıyla uğraşılırsa uğraşılsın, felsefi tutum ve felsefi yaklaşım olmazsa olmaz bir değer taşımaktadır. Bu minvalden hareketle, okuma grubumuzda felsefenin bu yönü de vurgulanmaya çalışılarak niteliksel ve sistematik bir felsefe okumaları çalışması yapılacaktır.

Felsefe okuma grubumuzda, felsefenin akademik, sosyal ve günlük hayatımızdaki yeri, felsefenin diğer sosyal bilim dallarıyla ilişkisi ve felsefenin kurucu rolü, felsefenin alt disiplinlerinden olan ahlak felsefesi, epistemoloji, zihin felsefesi, metafizik, varlık felsefesi ve siyaset felsefesi gibi alanlarına dair güncel konular/tartışmalar sistematik bir şekilde irdelenmeye, incelenmeye ve değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Okuma grubumuza kabul edilen öğrencilerin derse düzenli ve etkin katılımı beklenmektedir

 

Online Başvuru Formu için: http://goo.gl/forms/gWuSmk87nU

 

İlgili Tarihler

*Son başvuru tarihi: 21 Eylül 2015 Pazartesi Saat 23:00

*Mülakata girecek adaylara e-posta ile haber verilmesi: 23 Eylül 2015 Çarşamba

*Mülakat tarihi ve yeri: 29 Eylül 2015 Salı Saat 18:00, ADAM Külliyesi

*Okuma grubunun ilk dersi: 3 Ekim 2015 Cumartesi saat 10:00