ADAM Düşünce Okulu 2017-2018 Güz Dönemi Programı


ADAM Düşünce Okulu

2017-2018 Güz Dönemi Programı

14 Ekim 2017
Türkiye'nin Gelecek Perspektifinden Enerji-Politiği
Doç. Dr. Abdulkadir Develi
 
21 Ekim 2017
Ortadoğu'daki Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası
Doç. Dr. Mesut Özcan
 
28 Ekim 2017
Yerli Düşünmenin Genel Çerçevesi
Murat Erol
 
4 Kasım 2017
Din-Felsefe İlişkisi
Doç. Dr. Nuri Adıgüzel
 
11 Kasım 2017
Kentleşme Kültüründe Tasavvufun Önemi
Prof. Dr. Ahmet Cahid Haksever
 
18 Kasım 2017
Batı Felsefesi
Ahmet Demirhan
 
25 Kasım 2017
Kur’ân’ın Evrenselliği
Prof. Dr. M. Halil Çiçek
 
2 Aralık 2017
İslam Hukuku Bağlamında Mecelle’nin Yeri ve Önemi
Prof. Dr. Şamil Dağcı
 
9 Aralık 2017
Düşünce ve Gelenek İrtibatı
Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan
 
16 Aralık 2017
Tarihî Perspektiften Gayrimüslümler İle İlişkiler
Yrd. Doç. Dr. Cafer Acar 
 
23 Aralık 2017
Seküler Olmayan Bir Demokrasiye Doğru
Prof. Dr. Mustafa Çevik
 
30 Aralık 2017
İslam Hukuku Bağlamında Mâlî Piyasalar
Yrd. Doç. Dr. Aytaç Aydın