Demokrasi Gençlikten Başlar


 

DEMOKRASİ GENÇLİKTEN BAŞLAR

ADAM ve İZDAM taradından 14-17 Şubat tarihleri arasında organize edilen Türkiye’nin 20 değişik üniversitelerinden gençlerin katıldığı ve T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Ulusal Ajans ve TTNET kurumları tarafından desteklenen “Demokrasi GENÇLİK’ten Başlar” konulu projenin ilk gününde ADAM Vakfı Başkanı, YÖK Üyesi ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Bulut’un “Türkiye’nin Ekonomisi ve Demokrasisinde genç nüfusunun önemi” konulu sunumundan sonra TC Anayasa Mahkemesi Başkanı Sn. Haşim Kılıç beyefendi Gençlere hitap etti. Özellikle “İnsan Onurunun önemi” üzerinde duran Sn. Haşim Kılıç insanların inançları ve sevdiklerine saygı konusu üzerinde durdu.

Program:

1.Gün:

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü ve ADAM Vakfı Başkanı Prof.Dr. Mehmet Bulut, Türkiye’nin Ekonomisi ve Demokrasisinde Genç Nüfusun Önemi


 

T.C. Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç,

İnsan Onurunun önemi


 

Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve ÇABA Başkanı Prof.Dr. Mustafa Çeker, Demokrasi ve Hukuk Devleti


 

Muğla Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve İZDAM Başkan Yard. Prof.Dr. Mustafa Özel, İslam Dünyasında Demokrasi Tartışmaları


 

Yaşar Üniversitesi Müh. Fak. Öğretim Üyesi ve İZDAM Sekreteri Yrd.Doç.Dr. Ömer Öztürkoğlu, Üniversitelerde Demokratik Yaşam Kültürü


 

2.Gün:

T.C. Anayasa Mahkemesi Üyesi Prof.Dr. Zühtü Arslan,

İnsan Hakları, Hukukun Üstünlüğü ve Demokrasi


 

İstanbul Medeniyet Üniv. İşletme Böl. Öğr. Üyesi ve GENÇ Dergisi Editörü Yrd.Doç.Dr. Mehmet Lütfi Arslan,

Birlikte Yaşamak Birlikte Kazanmak


 

Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof.Dr. M.Ali Yurdusever, Gençlikte Şahsiyet Oluşumu ve Demokrasi Kültürü


 

Polis Akademisi Sosyal Bil. Ens. Müd. Yard. ve ADAM Genel Sekreteri Doç.Dr. İbrahim Dursun, Atölye Çalışması, Gençlik ve Demokrasi Kültürü


 

Recep Tayyip Erdoğan Üniv. Öğretim Üyesi ve KADAM Başkanı Abdulgani Bozkurt,

Ortadoğu'da Bir Garip Bahar!: Gençler Demokrasi mi İstedi?


 

İstanbul Medeniyet Üniv. İşletme Böl. Öğr. Üyesi Yard.Doç.Dr. Şadi Evren Şeker,

Sosyal Medya, Demokratikleşme ve Gençlik