Burs Başvuruları


Değerli ADAM Dostları,
 
ADAM burs başvuruları 16-22 Eylül 2015 tarihleri arasından internet üzerinden yapılacaktır.
 
16- 22 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacak başvuruları internet üzerinden www.bereketvakfi.org.tr adresinden herkes kendi yapacak ve başvuru yaptıktan sonra;
 
1. Ad Soyad,
2. TC Kimlik Numaralarını,
3. Telefon, E-mail adreslerini,
4. Okuduğu Üniversite, Fakülte ve Sınıflarını,
5. Ara sınıflar geçen seneye ait Not Bilgisini,
6. Hazırlık sınıflarından müracaat edeceklerin Türkiye Sıralamasını

bizlere (adamburs2015@gmail.com) bildireceklerdir.
 
 
Burs müracaatında bulunacak öğrencilerin dikkatine!
1. 2015-2016 akademik yılında burs verilecekler yapılacak mülakat sonrasında belirlenecektir. Mülakata kabul edilen bursiyerlere yer-zaman konusunda bilgi verilecektir.
2. Bursiyerlerin Cuma Konferansları, ADAM Düşünce Okulu ve bir dil programına devamları zorunlu olacaktır. Bunlar dışında ise öğrencilerin ADAM faaliyetlerine katılımları teşvik edilecektir.
3. Evraklar bursiyer seçildikten sonra istenecektir.
4. Burslar için, internet başvurusu yapmayanların burs müracaatı dikkate alınmayacaktır.