ADAM Uluslararası Geçmişten Geleceğe İslam Medeniyetinde Bilgi Bütünlüğü Sempozyumu


Tebliğ çağrısı için (Türkçe)

For call for paper (English)

 

Özet yazım kuralları:

Özetler 12 punto 1 satır aralığında (250-300 kelime) olacaktır.

Türkçe ve Arapça özetler için ayrıca İngilizce özet de istenmektedir. Anahtar kelimeler en az 3 en fazla 5 kelimeden oluşmalıdır. 

Ayrıca gönderilen metinde unvan, kurum ve iletişim bilgileri de yer almalıdır

 

Abstract guide:

Abstracts must be in 12 font single-line (250-300 words).
 
Applicants who write their abstracts in Turkish and Arabic should also send an English version of their abstracts. Keywords should be at 3-5 words.
 
In addition, the submitted work should consist degree, institution and contact information.