ADAM Kamuoyu Açıklaması


"Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) olarak Türkiye'yi hedef alan hareket ve operasyonlara karşı uluslararası kamuoyuna şu anda 8 dilde (Türkçe, Arapça, Boşnakça, Arnavutça, Svahili Dili, Rusça, İngilizce, Almanca) yaptığımız açıklamadır"

 

Ülkemiz özellikle son 5 yıllık dönemde hibrit bir savaş ile yeniden dizayn edilmeye çalışılmaktadır. Yargı darbesi operasyonu, basın ve sosyal medya ile algı yönetimi çalışmaları, iç savaş çıkarma senaryoları ile gelişen bu hibrit savaş, 15 Temmuz 2016 tarihinde silahlı hain darbe/işgal girişimi ile daha da şiddetlenerek devam etmiştir. Aziz milletimizin canı pahasına silahsız bir direniş göstererek durdurduğu bu işgal girişiminden sonra da saldırılar kesilmemiştir.

Türkiye’yi uluslararası kamuoyu önünde güç duruma düşürmeye yönelik uygulamalar ve yaptırımları, hukuku araçsallaştırmak suretiyle üretilen mesnetsiz iftiraları Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) olarak kaygıyla izlemekteyiz.

Sadece ülkemizi değil, tüm mazlum coğrafyaları hedef alan bu hibrit savaşta insanlık dışı her türlü araç, yol ve yöntemin kullanıldığına şahitlik etmekteyiz. Sadece ateşli silahlar ile yapılmayan bu savaşta her türlü basın ve iletişim kanalları, ekonomik araçlar, teröre teşne maşalar izansızca ve kalleşçe kullanılmaktadır. Ülkemizi finansal açıdan istikrarsızlaştırmak suretiyle daha kolay müdahale edilen bir ülke kılmak için ekonomik ve finansal operasyonlar ülkemizin üzerinde sürekli denenmektedir.

ADAM, hukukun üstünlüğünü esas aldığını söyleyip hukukun arkasından dolanarak haksız güç devşirmeye çalışan uluslararası kuruluşlar ile evrensel sözleşmeleri dünyaya kabul ettirmeye çalışan ancak kendilerini evrensel ilkelerden azade gören tüm emperyal ülkelerin, mazlumları hedef alan çirkin eylem ve söylemlerini ibretle takip etmekte ve tarihe not düşmektedir. 

ADAM olarak bizler, medeniyet iddiamızdan bizi vazgeçirmeye çalışanların ve köhnemiş zihniyetlerin meftun olduğu cellatlara milletin iradesini peşkeş çeken gayri milli iradenin karşısında olmaya devam edeceğiz. Hülasa, her türlü iç-dış operasyona, hukuk dışı saldırı ve uygulamalara karşı Aziz Milletimizin büyük teveccühünü kazanan ve milletimizin oylarıyla Devletimizin başında bulunan Reis-i Cumhurumuz'un, seçilmiş meşru hükümetimizin ve gerektiğinde ülkesi için canını vermekten çekinmeyen halkımızın dün olduğu gibi bugün de yanında olduğumuzu bir kez daha kuvvetli bir şekilde beyan ediyoruz. 

Dünya kamuoyuna duyurulur.

 

________________________________

Our country is trying to be redesigned with a hybrid war especially in the last five-year period. The hybrid war that develops with judicial coup operation, perception management via press and social media, and civil war scenarios, continued on July 15, 2016, further intensified by the armed treacherous invasion/coup attempt. The attacks were not interrupted after this invasion attempt which was stopped by an unarmed resistance by our people giving their lives.

We, as Ankara Center of Thought and Research (ADAM-ACTOR), monitor the practices and sanctions to reduce Turkey’s power in the international public opinion through baseless slanders produced by instrumentalization of law with concern.

We are witnessing the use of all kinds of inhuman tools, paths, and methods in this hybrid war that targets not only our country but all the oppressed geographies. In this war, which is not done just with firearms, all kinds of press and communication channels, economic tools, terrorist fighters are used in an uninspected and treacherous ways. Economic and financial operations are continually being tested in our country to make our country financially unstable and more easily intervened.

ADAM follows and notes the ugly acts and discourses that target the oppressed countries by the international organizations that do not comply with the law by saying that they are based on the rule of law, and all imperial countries who try to make all states obey the universal conventions but do not conform themselves to universal principles.

We, as ADAM, will continue to be against those who try to make us give up our civilization claim and non-national will. Hereby, we declare firmly once again that today as it was yesterday, we are with our President who is at the head of our State with the votes of our nation, and has gained significant support against all kinds of internal and external operations, unlawful attacks and practices, and elected legitimate government, and our people who do not hesitate to give life to the country when necessary.

ADAM's declaration to public from all over the World!