ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi "15 Temmuz" Özel Sayısı


 

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi, 2016 Aralık (Cilt: 6, Sayı: 2) sayısını 15 Temmuz'da milli iradelerine kasteden düşmanlara karşı kahramanca direniş gösteren aziz milletimize adadı. Bu özel sayımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi Web Sitesi Üzerinden Ulaşmak İçin


TÜBİTAK Dergipark Web Sitesi Üzerinden Ulaşmak İçin

 

 

 

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi "15 Temmuz" Özel Sayısı için editör mektubu;

 

Türkiye’de 15 Temmuz 2016’da insanlık tarihine geçecek bir olay yaşandı. Millet kendisine yöneltilen silahlara, toplara ve tanklara karşı seksen bir ilde göğsünü siper etti. Bu hadise bu topraklarda yaşayan insanların hak, hukuk, bağımsızlık, .zgürlük ve demokrasi mücadelesinde olduğu kadar dünya insanlık tarihinin bağımsızlık, .zgürlük ve demokrasi mücadelesinde de altın harflerle yerini almıştır. Türkiye bu darbe girişiminden sonra millet ve devletiyle bütünleşmiş olarak içindeki hain ve çürükleri ayıklayarak eskiye göre çok daha gü.lü ve kuvvetli bir ülke haline gelmiştir.

 

ADAM AKADEMİ’nin 12. sayısı bu önemli hadiseye tahsis edilmiştir. 

 

Mehmet Bulut Çokuluslu Meydan Okumaya Karşı Asil Milletin Direnişi ve Yeniden Dirilişinin Dinamiklerine Bir Bakış başlıklı makalesinde Anadolu coğrafyasını bin yıldır vatan ittihaz etmiş bu coğrafyanın çocuklarının tarihsel birikimini esas alarak 15 Temmuz hadisesini analiz etmektedir. Darbe girişimi karşısında direnişten yeniden bir diriliş üreten milletin yüz yıllık hatta daha da gerilerden bin yıllık birikiminin önemine dikkat çeken Bulut bu toprakları vatan ittihaz eden vatan evlatlarında 15 Temmuz’da ortaya çıkan ruhunun, iradenin, cesaret ve kararlılığın derinliklerini ortaya koymaya çalışmaktadır.

 

Muhammed Enes Kala Darbeye Kafa Tutmanın İnsani İmkânı, Sosyal Bünyeyi İnşa Etmek ve ona dost olmak başlıklı çalışmasıyla dostluk ve sevgi temelli yaklaşımı esas alarak adalet, ilim ve hikmet geleneği çerçevesinde meşru halk iradesinin gaspı olarak anlaşılan darbelere kafa tutmanın bu anlamda en insani ve geçerli yolu olduğunu tutarlı bir bütünlükte tasvir etmeye çalışmaktadır.

 

Erdal Tanas Karagöl 15 Temmuz darbe girişimin Türk ekonomisi üzerindeki etkilerini analiz etmktedir. Son yıllarda Türkiye ekonomisinde, siyasi istikrarın gü.lü olması sayesinde önemli reformların gerçekleştirildiğine işaret eden Karagöl 15 Temmuz darbe girişimi ile, Türkiye ekonomisini kriz ortamına sürüklemeyi amaç edindiğini, ancak bu amacın ekonomide gerçekleşmediğini ve başarısız kaldığını ekonomik verilere dayanarak açıklamaktadır. Bunun yanında Türkiye ekonomisinin dinamiklerini tehdit eden bu tür girişimlere karşı, ekonomik reformların öneminin arttığına da ayrıca vurgulanmakatdır.

 

Muhittin Ataman ve Gloria Shkurti Modern Batının Darbe Sicili ve 15 Temmuz Darbe Girişimine Tepkisi üzerinde durmaktadırlar. Batı dünyasının darbe girişimi sırasında ve sonrasında Türkiye’ye karşı tutumunun analiz edildiği bu çalışmada dünyanın başka bölgeleri ve ülkelerinde Batının darbelerdeki rolü ve darbecilere verdikleri desteklere de dikkat çekilerek 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında ilgili ülkelerin temsilcilerinin resmi açıklamalarını ve medyalarının Türkiye’ye yönelik yanlış, yönlendirici ve hayal kırıklığına uğratıcı yayınlarını incelemektedir.

 

Mevludin Ibish ise 15 Temmuz Darbe Girişiminden Sonra Türkiye ve Batı Balkanlar başlıklı çalışması ile tarihi, kültürel, dini, siyasi, askeri ve ekonomik bağları göz .nüne alarak Batı Balkanların modern Türk devletiyle ilişkilerini analiz etmektedir. Türkiye’nin Batı Balkanlar bölgesine, devletlerine ve toplumlarına yönelik politikalarından yola çıkılarak 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ve Gülen hareketinin darbe girişiminin en önemli aktörleri olarak tespit edildikten sonra Türkiye’nin Batı Balkan ülkeleriyle siyasi ilişkilerinin geleceği ile ilgili ayrıca bir bakış açısı da sunulmuştur.

 

Sizi bu özel sayı ile başbaşa bırakırken, böyle bir konuda tarihe not düşen ve bu önemli konuda katkı sağlayan tüm akademisyenlerimize teşekkürü borç biliriz.

 

Prof. Dr. Mehmet BULUT

ADAM AKADEMİ Sosyal Bilimler Dergisi Editörü