15 Temmuz Bildirisi


Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM) olarak 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen hain darbe kalkışması sırasında bu girişime şiddetle karşı çıktık, halk tarafından seçilen Cumhurbaşkanımızın ve meşru hükümetimizin yanında olduk. Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi;

1. Her türlü darbe ve vesayet rejimini mevcudiyetimize bir saldırı, bizi BİZ yapan değerlerin ilgası, meşruiyet çerçevesini çizen hukuku iptal etme girişimi ve bizi birbirimize bağlayan bağların koparılması olarak nitelemekte, böylesi girişimlere asla boyun eğmeyeceğini tekrardan belirtmektedir.

2. Milli birlik ve beraberliğimizi, milli kazanımlarımızı, demokrasimizi, kısacası BİZ’i tehdit eden her türlü darbe girişiminin tel’in edilmesi gerektiğine inanmaktadır.

3. Türkiye’nin, devleti ve milleti arasındaki görünür-görünmez engellerin kalktığı, bölgesinde ve tüm dünyada nesne olmaktan çıkarak özne konumuna geldiği, ekonomisinin diğer ülkeleri gıpta ettirecek şekilde büyüdüğü, bölgesinde istikrara giden yolları gözettiği, emperyal küresel medeniyete alternatif bir model geliştirmeye çalıştığı dönemlerde çeşitli engellemelerle karşı karşıya getirildiğinin farkındadır. 15 Temmuz hain darbe girişimini de bu meyanda, mazlumların umudu olduğu kutlu yolculuğundan edilmek istenmesi olarak görmektedir.

4. Bir daha hain darbe kalkışmalarının olmaması için; toplumun darbe girişimi sırasında birbirine kenetlenme ruhunun sürekli diri tutulması; hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz verilmemesi; adalet, özgürlük ve saadetin herkes için merkezi değerler olması gerektiğine; kadim değerlerimizle irtibatımızın canlı tutulmasının önemine işaret etmektedir.

5. Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Devlet ilkesinin her zamankinden daha da önemli hale geldiğini güçlü şekilde vurgulamaktadır.

6. Toplumumuzu bir arada tutan, milli birlik ve beraberliğimizi kaim kılan değerlerin bireysel ve toplumsal yaşamda yeniden ihya ve inşa edilmesi gerektiğine inanmaktadır.

7. Medeniyet iddiamızdan hiçbir zaman vazgeçmemenin, söz konusu iddianın altını, ilim-irfan-edep ve teknoloji alanlarında bize has olan değerler muvacehesinde doldurmanın lüzumunu derinden hissetmektedir.

8. Aziz Milletimizin büyük teveccühünü kazanan ve oylarıyla Devletimizin başında bulunan Reis-i Cumhurumuzun, meşru hükümetimizin ve halkımızın dün olduğu gibi bugün de yanında olduğunu bir kez daha kuvvetli bir şekilde deklere etmektedir.

Allah, nusretini bu Güzel Ülke’den hiçbir zaman esirgemesin ve en büyük yardımcımız olsun.