Burslar


ADAM, esas itibariyle potansiyel beyinler ve omuzları üzerinde sorumlu bir baş taşıyan adamların öncelikle yöntem ve bilgi düzeyinde çok değerli akademisyen ve uzmanlarla bir araya geldiği entelektüel bir ortamdır. Bununla beraber üyeleri ve gönüllülerin maddi destekleri sayesinde kısıtlı düzeyde de olsa belli kriterlere bağlı olarak öğrencilerin akademik kariyerlerine destek olmak, özellikle de yurt içinde ve yurt dışında lisansüstü çalışma yapan öğrencilere maddi destekler de sağlamaktadır. ADAM aracılığıyla burs sağlanan öğenci sayısı her yıl artmaktadır.