Arapça


 Osmanlı hinterlandınınn çok önemli bir bölümünün ortak dili Arapçadır. Birçok ilmi ve edebi eser Arapça kaleme alınmıştır. Her şeyden önemlisi Kur’an dilidir Arapça. ADAM'da öğrencilerimize ve bu dile ilgi duyanlara yönelik olarak Arapça dersleri verilmektedir. 

Arapça Duyuruları

Arapça Seminerleri 19 Nisan 2014 / 14:30
Arapça Seminerleri 22 Mart 2014 / 14:30