ADAM Konuşmaları

Tarih: 20 Eylül 2014
Başlangıç Saati: 14:00

"ADAM Konuşmaları" Cihan AKTAŞ'ı konuk ederek başlıyor. Her ay bir yazarı, ekseriyetle son çıokan kitabını merkeze alarak konuk edeceğimiz söyleşilerin ilkinde "Eksik Olan Artık Başka bir Şey: İslamcılık" kitabı odağında yazarıyla bir konuşma gerçekleştireceğiz. Davetlilerimizin bahse konu olan kitabtan "haberdar" olarak programa gelmeleri yazarla iletişimi kolaylaştıracaktır. Program herkese açıktır.