Dr. Yusuf KAPLAN | Çağrısı Çağı Kuracak Genç ADAMlar

Tarih: 14 Ekim 2016
Başlangıç Saati: 18:30

CUMA KONFERANSLARI

Çağrısı Çağı Kuracak

Genç ADAMlar

 
 
Dr. Yusuf KAPLAN
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Medeniyet Araştırmaları Merkezi Müdürü
 

 

14 Ekim 2016 Cuma, 18.30