Doç.Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR, 19. Yüzyıldan Günümüze Müslümanların Siyasi Deneyimleri

Tarih: 8 Mayıs 2015
Başlangıç Saati: 19:00

ADAM Cuma Konferanslarında bu Yıldırım Beyzıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Hasan Yücel BAŞDEMİR konuk olacaktır. Sayın Başdemir, "19. Yüzyıldan Günümüze Müslümanların Siyasi Deneyimleri" başlıklı bir konuşma yapacaktır.