Yrd.Doç.Dr. Yıldız Deveci Bozkuş, Tarihten Günümüze Ermeni Meselesine Genel bir Bakış

Tarih: 1 Mayıs 2015
Başlangıç Saati: 19:00

ADAM Cuma Konferanslarında bu Yıldırım Beyzıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Yıldız Deveci Bozkuş konuk olacaktır. Sayın Bozkuş, "Tarihten Günümüze Ermeni Meselesine Genel bir Bakış" başlıklı bir konuşma yapacaktır.