Kitaplar


ADAM bünyesinde çıkarttığımız kitaplar.

Kitaplar

East-West Relations
Dünden Bugüne Karadeniz Havzasında Kültürel, Ekonomik ve Ticari İşbirliği
Turkish-African Relations
Economic, Political and Cultural Cooperation in Caucasus and Central Asia
The Middle East in Transition
Turkish Albanian Macedonian Relations
ADAM Akademi Sosyal Bilimler Dergisi