Uluslararası Bilgi Bütünlüğü ve Bilimler Tarihi Sempozyumu Özet Kitapçığı


Uluslararası Bilgi Bütünlüğü ve Bilimler Tarihi Sempozyumu Kitapçığı (Türkçe)