ADAM 2016-2018 Bülteni


Değerli ADAM Dostları!... 

Tarih boyunca her toplum kendi gerçekliğinden hareketle karşılaştığı sorunlara çözüm arama çabası içerisinde olmuştur. Toplumu oluşturan gruplar içinde özellikle ilim ve düşünce insanlarının, sorunların tespiti ve çözüm yollarının bulunması konusunda çaba harcaması ve öncülük etmesi özlenen ve beklenen bir durumdur ve gerçekten sorumluluk gerektirir. Bir ülke ve toplum için en acı durumlardan birisi kendi ilim ve düşünce insanlarının karşılaşılan sorunlar karşısında kayıtsız kalması ve sorumluluktan kaçması durumudur. 

Ülkemizin kendi ilim ve düşünce insanlarını yetiştirmesi gayesiyle ülkesinin ve dünyanın dertleriyle dertlenen akademisyenlerin kurduğu Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi (ADAM), toplumdaki beyin gücünün niteliğini ve niceliğini arttırmaya yönelik çalışmalar yürüten bir düşünce, araştırma ve eğitim kuruluşudur. 

ADAM’da bu amaca uygun olarak yaşadığımız tarih, coğrafya, kültür ve medeniyet havzasının kadim değerler mirasını dikkate alıp, tanıklık ettiğimiz günümüz dünyasının gerçekliklerini özümseyerek haftalık 30’u aşkın ulusal ve uluslararası faaliyet düzenlenmektedir. Bu faaliyetleri haftalık olarak duyurmanın yanında yıllık bültenler de hazırlamaktaydık. Şimdi de 2016- 2017 ve 2017-2018 akademik yıllarını kapsayan yeni bir bültenle uzun bir zaman sonra yine karşınızdayız. Bültenimize uzun zaman bir ara vermiş isek de faaliyetlerimiz daha yoğun ve derinlikli şekilde devam etti. Faaliyetlerimizi bereketlendiren tarihi Sarıkadı Medresesi aynı zamanda bu faaliyetlerimize olan katılımı arttırdı ve faaliyetlerimizi içerik olarak zenginleştirdi. 

ADAM’ın öncelikli hedefi ve kuruluş amacını oluşturan, insan kaynaklarının niteliğini arttırmak, akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek ve bunun için gerekli olan eğitim, araştırma ve proje etkinliklerini geliştirmek için azimle, gayretle çalışıyoruz. 

Tüm bu faaliyetlerin yanında bu yıl bizim için çok önemliydi. Tarihi Sarıkadı Medresesi’ne taşındıktan sonra başlattığımız yeni programların bilgi bütünlüğü hedefiyle öğrencilere aktarıldığı ADAM İhtisas Programı’nın ilk mezunlarını verdik. ADAM İhtisas Programının 4 yıllık eğitimini başarıyla tamamlayanlar mezuniyet belgelerini teslim aldılar. Hepsini candan tebrik ediyoruz. Bahtları açık olsun… 

ADAM emin ADAM’larla ve emin ADIM’larla yoluna devam ediyor hamd olsun. 

Şüphesiz bu faaliyetlerin gerçekleşmesi birçok fedakâr insanın gayretine bağlıdır. Faaliyetlerimizde görev alanlar, konferans ve seminer verenler ve de çalışmalarımızda bize maddi manevi desteklerini esirgemeyen, gerçek dostlar… Hepsine çok şey borçluyuz. Bu vesile ile, 6 Kasım 2018 tarihinde vefat eden ve ADAM’ın faaliyetlerine kuruluşundan beri desteklerini esirgemeyen merhum Abdullah Tivnikli Beyefendiyi rahmetle anıyoruz. Rabbim bizleri cenetinde buluştursun inşaallah. 

ADAM’ın faaliyetlerinde emeği geçen her can dosta ve bu uzun yoldaki samimi, gayretli ve fedakar yoldaşlara ayrı ayrı gönülden sonsuz teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliyor ve sizleri faaliyetlerimizle baş başa bırakıyoruz.