Üniversite-Kent Entegrasyonu: Sorunlar ve Çözüm Önerileri


Kentler, cazibe merkezleri oluşturdukları sürece ekonomilerine dışarıdan kaynak sağlama şansına sahip olabilmektedir. Kentlerin doğal cazibe merkezlerinin dışarıdan insanları çektiği bilinmektedir. Doğal ve tarihi güzelliklerinin bulunması kente gelebilecek insan potansiyelini sayıca artırmaktadır.
 
Dünya üzerindeki pek çok kent doğal cazibesi olmadığı halde sonradan geliştirilmiş ve farklılaştırılmış,olaylar, kişiler, yerler, kavramlar gibi konseptler oluşturarak cazibelerini sürdürebilmişlerdir. Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanında bu tür geliştirilebilmiş bir cazibe unsuru bulunan kentlerin ünleri ise daha
kalıcı bir şekilde yayılmaktadır.
 
Batı ülkelerinin bazılarında bulunan kentler üniversite kenti olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde de uzun yıllar üniversiteler belli kentlerde açılmış, bu kentlerin gelişmelerine katkıda bulunmuştur. 1992 yılından itibaren ise üniversite sayısı hızla artmış ve günümüzde üniversitesi olmayan ilimiz kalmamıştır.
 
Üniversiteler, ekonomik sosyal ve kültürel anlamda kentlere katkı sağlayan bir tür yatırım olarak düşünülmektedir. Ülkemizde bu tür yatırımlar önemli ölçüde devlet yatırımı olarak karşımıza çıkmaktadır. Vakıf üniversitelerinin sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Diğer cazibe merkezlerinin yanına eklenerek ya da tek başına üniversiteler birer cazibe merkezi olmakta ve kentlere dışarıdan çok sayıda insanın gelmesine neden olmaktadır. Üniversiteler, doğal ve tarihi güzellikleri ziyarete gelenlerden farklı olarak daha kalıcı misafirler gelmesini sağlamaktadır. Diğer bir ifadeyle üniversiteye gelen kişiler; gerek öğrenciler ve gerekse çalışanlar o kentin zorunlu turistleridir. Üniversiteye eğitimini tamamlamak için gelen gençlerin kalma süresi ve kent ekonomisine katkısı çok önemli boyuttadır. Ayrıca kente gelen öğretim elemanları ve öğrencilerle, idari personelin ekonomik katkı dışında sosyal ve kültürel olarak da katkı sağladıkları gözlenmektedir.
 
Cazibe merkezi olarak düşünülen üniversitelerin kentin ziyaret edilerek tanıtılmasına ve ekonomik, sosyal ve kültürel olarak değişmesine katkıda bulunması anlaşılabilen ve tahmin edilebilen bir gelişmedir. Peki, 6 Ankara’da Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Ankara Algısı üniversiteye gelerek kentte kısa ya da uzun süre kalan kişiler kenti diğer insanlara, üçüncü kişilere nasıl yansıtmaktadırlar? İşte bu araştırmanın amacı kentte eğitim hayatını devam ettiren öğrencilerin kenti nasıl algıladığının, kentin dışarıdaki imajının oluşmasına ne kadar ve ne yönde katkıda bulunduğunun tespit edilmesidir. Öğrencilerin öğrenim gördükleri kente ilişkin algısı nasıldır? Araştırmanın temel sorusu budur.