ATO - Şirketlerin Finansmana Ulaşımında Karşılaşılan Sıkıntıların Tespiti Araştırması


Araştırmanın genel olarak amacı Ankara ili merkezinde faaliyette bulunan ve Ankara Ticaret Odası (ATO) üyesi olan firmaların finansman kaynaklarına ulaşım oranlarını ve finansman sağlama sürecinde karşılaştıkları sorunları tespit etmektir.